Merke- og planleggingsdager

August 2016

8.

Planleggingsdag (barnehagen stengt)

September 2016

22.

Foreldremøte 19.00 - 21.00

Oktober 2016

21.

Planleggingsdag (barnehagen stengt)

November 2016

7.-25.

Foreldresamtaler

Mars 2017

20.-7.

Foreldresamtaler

Mai 2017

26.

Planleggingsdag (barnehagen stengt

31.

Kanvas-festival

Juni 2017

15.-16.

Planleggingsdag (barnehagen stengt)

7.

Foreldremøte nye foreldre

9.

Besøksdag nye barn

Juli 2017

10.-30.

Sommerlukket barnehage