test

Pedagogisk dokumentasjon

Pedagogisk dokumentasjon skal

  • synliggjøre barnehagens innhold
  • synliggjøre de pedagogiske prosessene
  • synliggjøre barns medvirkning.

Pedagogisk dokumentasjon er ikke kun en planleggingsmodell, men en måte å være på og en måte å lære på. De pedagogiske prosessene er den veien vi går fra en ide til ny og endret kunnskap. Pedagogisk dokumentasjon skal synliggjøre det vi sier og gjør sammen med barna, og det barna sier og gjør sammen med oss. For å synliggjøre barnehagens praksis, kreves det at pedagogisk dokumentasjon blir en naturlig og integrert del av det pedagogiske arbeidet.

Dette innebærer en ny måte å tenke og handle på i forhold til pedagogens rolle og holdninger til barn. Vi må vise at vi tror på at BARN KAN!

Det er nettopp dette vi vil jobbe med å få til i Breidablikk barnehage.

Vi vil fordype oss i boken til Ann Åberg og Hellevi Lenz Taguchi: «Lyttende pedagogikk – etikk og demokrati i pedagogisk arbeid.»